Loading the player ...


 

Vilkår, personvern og opphavsrett

Informasjonen på dette nettstedet er beskyttet i henhold til åndsverkloven og relevante internasjonale regler. Kopiering i strid med disse bestemmelsene er straffbart.

Vær oppmerksom på at ikke noe av den informasjonen som nettstedet gir er rådgivning. Enhver bruk av informasjonen skjer derfor på eget ansvar.

Vi samler ikke inn personinformasjon annet enn det som er tillatt i medhold av lover og forskrifter, og ikke annet enn det som er nødvendig for tjenestene som tilbys.

<<  <   Side 45 av 45


Det var en gang 2 patologer som undersøkte et vakkert lik av en kvinne på 20 år.
- Har du sett maken til stor klitoris, den er jo like sor som en syltelabb sa den ene patologen.
- Den andre patologen gikk bort å skulle se etter. Nja, sa han, den er jo ikke så stor, men den smaker like salt

En arbeidsledig innvandrer og hans kamerater sitter på en bar da en lekker dame kommer bort og spør om hun skal gi ham en blow-job. Utlendingen banker kvinnen sønder og sammen, og setter seg igjen. -Hva sa hun siden du ga henne juling? Spurte Bartenderen
-Aner ikke, men det var noe med å gi meg en jobb.

<<  <   Side 45 av 45

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: